VAGZ publiceert update Werkwijzer Plastische Chirurgie

De VAGZ heeft in december j.l. de inmiddels 18e versie van de Werkwijzer Plastische Chirurgie vastgesteld.  De werkwijzer is tot stand gekomen in samenspraak met de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) en het Zorginstituut Nederland.

De belangrijkste wijziging is uitbreiding van de indicaties rondom lipofilling en aanpassing van de criteria lipofilling bij defecten van de borst.

Bron: VAGZ

 

Beroepsprofiel artsen werkzaam binnen het ziektekostenstelsel

De wetenschappelijk vereniging VAGZ heeft een beroepsprofiel opgesteld van artsen werkzaam binnen het ziektekostenstelsel. Het beroepsprofiel is bedoeld voor werkgevers, opleiders en opleidingsinstituten, VAGZ leden, artsen in het ziektekostenstelsel, andere (para)medische professionals en voor verzekerden. De VAGZ maakt onderdeel uit van de KAMG, één van de federatiepartners van de KNMG.

Lees verder