Beroepsprofiel artsen werkzaam binnen het ziektekostenstelsel

De wetenschappelijk vereniging VAGZ heeft een beroepsprofiel opgesteld van artsen werkzaam binnen het ziektekostenstelsel. Het beroepsprofiel is bedoeld voor werkgevers, opleiders en opleidingsinstituten, VAGZ leden, artsen in het ziektekostenstelsel, andere (para)medische professionals en voor verzekerden. De VAGZ maakt onderdeel uit van de KAMG, één van de federatiepartners van de KNMG.

Lees verder