NZa Informatiekaart onderlinge dienstverlening zorgaanbieders

Onderlinge dienstverlening kan zorgaanbieders helpen om zorg rondom de patiënt te organiseren, zo blijkt uit een evaluatie van de NZa. In alle zorgsectoren is onderlinge dienstverlening mogelijk. Toch wordt er in sommige sectoren maar mondjesmaat gebruikt van gemaakt.

Het beeld dat uit de evaluatie naar voren komt is dat onderlinge dienstverlening voor sommige sectoren een belangrijk middel is om zorg transmuraal te organiseren. Denk aan het regionaal organiseren van zorg of het beter organiseren van zorg rondom de patiënt. Het kan bijdragen aan een doelmatige inzet van zorg. Maar het belang van onderlinge dienstverlening verschilt per sector. In sommige sectoren leiden knelpunten ertoe dat er niet of nauwelijks gebruik wordt gemaakt van onderlinge dienstverlening. Niet in alle zorgsectoren leidt dit tot problemen in het organiseren van transmurale samenwerking. Naast onderlinge dienstverlening zijn er nog verschillende andere mogelijkheden voor het transmuraal organiseren van de zorg. In de beschreven goede voorbeelden uit een bepaalde sector liggen mogelijke aanknopingspunten voor knelpunten uit een andere sector. Door te leren van de goede voorbeelden en experimenten en bestaande manieren van het bekostigen kan het transmuraal organiseren van de zorg worden verbeterd.

Bron: NZa

NZa stimuleert passende bekostiging met leidraad voor zorgbundels

Bundelbekostiging in de zorg is mogelijk, ondanks belemmeringen

In samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft KPMG een stapsgewijze aanpak uitgewerkt voor het ontwikkelen en implementeren van zorgbundels. Hiermee bieden zij geïnteresseerde zorgaanbieders en zorgverzekeraars concrete handvatten voor de ontwikkeling van zorgbundels. Ook gebruiken ze deze leidraad voor de ontwikkeling en implementatie van drie zorgbundels in de heelkunde.

Bron: NZa

Minder zorg? Liever niet, want dat kost het ziekenhuis omzet

Passende zorg, en de kostenbesparingen die dat moet opleveren, bereik je volgens Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland, veel sneller door de organisatie van de zorg te veranderen. Zodat we niet met z’n allen geld blijven uitgeven dat nergens voor dient.

Bron: SKIPR

Zorginstituut: nieuw onderzoek nodig naar effectiviteit liposuctie bij lipoedeem

Liposuctie: vet verwijderen op plaatsen waar dat wenselijk is

Liposuctie kan als behandeling van lipoedeem niet worden vergoed uit de basisverzekering. Dat schrijft Zorginstituut Nederland in het standpunt Liposuctie met tumescente lokale anesthesie en vibrerende micro canules bij patiënten met lipoedeem. Het beschikbare wetenschappelijke onderzoek toont de effectiviteit van de behandeling niet aan, waardoor liposuctie niet toegelaten kan worden tot het basispakket.

Bron: Zorginstituut Nederland

Zorgverzekeraar mag indicatie inhoudelijk beoordelen

Gerelateerde afbeelding

De professionele autonomie van een zorgaanbieder betekent niet dat een  zorgverzekeraar niet mag controleren of aan alle voorwaarden van de dekking is voldaan. De zorgverzekeraars hebben namelijk in het huidige zorgsysteem een controle- en – regietaak die een inhoudelijke beoordeling met zich meebrengt.
Naast medisch-inhoudelijke criteria speelt daarbij ook de doelmatigheid een belangrijke rol. Bij doelmatigheid gaat het om de meerwaarde van een behandeling, met andere woorden, om een gunstige prijs/ prestatieverhouding.
Het gemotiveerde standpunt van de indicerend arts van de zorgaanbieder wordt tot uitgangspunt genomen, maar de zorgverzekeraar mag en moet dit standpunt controleren. Dat de zorgverzekeraar van een zorgaanbieder mag verlangen dat deze, namens de verzekerde, voldoende concrete en toetsbare uitleg geeft over de passendheid van een behandeling, betekent niet dat de zorgverzekeraar ‘op de stoel van de arts’ gaat zitten. Het gaat om alle informatie die de zorgverzekeraar nodig heeft om te kunnen beoordelen of er een vergoedingsrecht bestaat en dus ook of de behandeling doelmatig is.

Dit is de conclusie van de Rechtbank Midden-Nederland in het vonnis van 19 juli 2019 in een kort geding dat OCA had aangespannen tegen zorgverzekeraar Zilveren Kruis.

Bron: Rechtbank Midden-Nederland

Joep de Groot opvolger bestuursvoorzitter CZ

Joep de Groot (48 jaar) is door de Raad van Commissarissen voorgedragen als voorzitter van de Raad van Bestuur van zorgverzekeraar CZ.
Hij volgt vanaf 1 mei a.s. Wim van der Meeren op.
Joep de Groot is bij CZ een bekend gezicht; hij is al sinds 2010 lid van de Raad van Bestuur van CbusineZ, de innovatie- en participatiemaatschappij van CZ. Arno van Son blijft voorzitter van de Raad van Bestuur van CbusineZ en lid van de Raad van Bestuur CZ. Wie Joep de Groot opvolgt bij CbusineZ is nog niet bekend.

Joep de Groot heeft de afgelopen jaren met zijn team bij CbusineZ zich vooral sterk gemaakt om doorbraken te realiseren om de zorg voor de toekomst betaalbaar en beschikbaar te houden. Niet alleen op het gebied van eHealth, hulpmiddelen en robotica, maar ook met initiatieven met ziekenhuizen en artsen om dure geneesmiddelen weer betaalbaar te krijgen.

Bron: CZ

Leefstijlcoaches maken statement richting zorgverzekeraars

Afbeeldingsresultaat voor blcn leefstijlcoach

Sinds 1 januari maakt de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) deel uit van het basispakket van de zorgverzekering. Dit leefstijlcoachingsprogramma van 2 jaar begeleidt mensen met obesitas naar gezonde gewoontes. De contractering van zorgverzekeraars met leefstijlcoaches verloopt echter nog niet overal soepel en sommige zorgverzekeraars bieden volgens de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland (BLCN) een te lage vergoeding. Daardoor staan gemotiveerde deelnemers al een paar weken in de wacht. De BLCN adviseert vandaag zijn leden om waar mogelijk te starten en binnen het programma expliciet de zorgverzekeraars te bedanken die wél een kostendekkende vergoeding bieden.

Lees verder

Pijnspecialisten stellen volumenormen op voor hoogcomplexe behandelingen

Afbeeldingsresultaat voor epiduroscopie

De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie voert een actief beleid op het gebied van de kwaliteit en de veiligheid. Voor de pijngeneeskunde is in 2010 gestart met de certificering van pijnspecialisten en pijnklinieken. In aanvulling hierop heeft de Sectie Pijn- en Palliatieve Geneeskunde volumenormen opgesteld voor hoogcomplexe behandelingen in de pijngeneeskunde, zoals chordotomiën en epiduroscopiën. Doel hiervan is de kwaliteit en veiligheid in de zorg voor chronische pijn verder te verbeteren.
De komende periode wordt bekeken hoe de volumenormen ingepast kunnen worden in de kwaliteitsvisitaties en/of registratie van pijncentra.

Bron: NVA

Meetlat seniorvriendelijke ziekenhuiszorg bekend

Gerelateerde afbeelding

Samen met inhoudsdeskundigen heeft KBO-PCOB nieuwe kwaliteitsaspecten  ontwikkeld voor seniorvriendelijke ziekenhuiszorg. De meetlat met acht kwaliteitsaspecten is naar alle ziekenhuizen gestuurd en vormt de basis voor het onderzoek naar het keurmerk Seniorvriendelijk ziekenhuis 2019-2020.
In 2013, 2015 en in 2017 reikte KBO-PCOB in samenwerking met onderzoeksbureau Mediquest het keurmerk al uit aan ziekenhuizen die de zorg en dienstverlening goed afgestemd hebben op de wensen en behoeften van senioren.

Lees verder….

NVU verhoogt volumenorm prostaatoperaties naar 100

De bronafbeelding bekijken

De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft vandaag de nieuwe kwaliteitscriteria voor prostaatkankerzorg gepubliceerd. In de eerdere Kwaliteitsnorm Prostaatcarcinoom is het minimum aantal prostatectomieën voor prostaatcarcinoom per jaar per ziekenhuislocatie op 50 gesteld. Teneinde het proces van zorgconcentratie verder te bevorderen wordt het minimaal aantal prostatectomieën voor prostaatcarcinoom per jaar per locatie vanaf 1 januari 2019 naar 100 opgehoogd.

Bron: NVU