NZa Informatiekaart onderlinge dienstverlening zorgaanbieders

Onderlinge dienstverlening kan zorgaanbieders helpen om zorg rondom de patiënt te organiseren, zo blijkt uit een evaluatie van de NZa. In alle zorgsectoren is onderlinge dienstverlening mogelijk. Toch wordt er in sommige sectoren maar mondjesmaat gebruikt van gemaakt.

Het beeld dat uit de evaluatie naar voren komt is dat onderlinge dienstverlening voor sommige sectoren een belangrijk middel is om zorg transmuraal te organiseren. Denk aan het regionaal organiseren van zorg of het beter organiseren van zorg rondom de patiënt. Het kan bijdragen aan een doelmatige inzet van zorg. Maar het belang van onderlinge dienstverlening verschilt per sector. In sommige sectoren leiden knelpunten ertoe dat er niet of nauwelijks gebruik wordt gemaakt van onderlinge dienstverlening. Niet in alle zorgsectoren leidt dit tot problemen in het organiseren van transmurale samenwerking. Naast onderlinge dienstverlening zijn er nog verschillende andere mogelijkheden voor het transmuraal organiseren van de zorg. In de beschreven goede voorbeelden uit een bepaalde sector liggen mogelijke aanknopingspunten voor knelpunten uit een andere sector. Door te leren van de goede voorbeelden en experimenten en bestaande manieren van het bekostigen kan het transmuraal organiseren van de zorg worden verbeterd.

Bron: NZa