VAGZ publiceert update Werkwijzer Plastische Chirurgie

De VAGZ heeft in december j.l. de inmiddels 18e versie van de Werkwijzer Plastische Chirurgie vastgesteld.  De werkwijzer is tot stand gekomen in samenspraak met de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) en het Zorginstituut Nederland.

De belangrijkste wijziging is uitbreiding van de indicaties rondom lipofilling en aanpassing van de criteria lipofilling bij defecten van de borst.

Bron: VAGZ