Richtlijn Ongeïnstrumenteerde wervelkolomchirurgie

Afbeeldingsresultaat voor hernia operatie

Op 6 maart jl. is de nieuwe multidisciplinaire richtlijn Ongeïnstrumenteerde  wervelkolomchirurgie gepubliceerd in de Richtlijnendatabase.

In Nederland worden veel rugoperaties uitgevoerd. Dit betreffen vooral herniaoperaties en operaties in verband met een spinaalstenose. Recent onderzoek naar praktijkvariatie bij herniachirurgie heeft aangetoond dat de indicatiestelling niet eenduidig is. Tevens worden verschillende technieken gehanteerd die niet allemaal ondersteund worden door bewijs uit de literatuur. Voor de chirurgie in geval van spinaalstenose zal de situatie niet anders zijn.

Door de ontwikkeling van deze richtlijn, die deels een update is van de oudere richtlijn lumbosacraal radiculair syndroom, zal een handvat worden aangereikt om te komen tot een meer uniforme indicatiestelling en techniektoepassing op basis van beschikbaar bewijs uit de literatuur.

Lees verder…