Nieuwe kwaliteitsnormen oncologische urologie

Afbeeldingsresultaat voor nvu logo

De Werkgroep Oncologische Urologie (WOU) van de Nederlandse vereniging van Urologen (NVU) is in 2010 gestart met het opstellen van kwaliteitsnormen. Deze kwaliteitsnormen beschrijven de minimale eisen waar de geleverde zorg aan zou moeten voldoen.
Onlangs zijn voor een aantal aandoeningen de normen aangescherpt.
De nieuwe normen geldenĀ vanaf 1 januari 2018.

Lees verder