Nieuwe kwaliteitsnormen oncologische urologie

Afbeeldingsresultaat voor nvu logo

De Werkgroep Oncologische Urologie (WOU) van de Nederlandse vereniging van Urologen (NVU) is in 2010 gestart met het opstellen van kwaliteitsnormen. Deze kwaliteitsnormen beschrijven de minimale eisen waar de geleverde zorg aan zou moeten voldoen.
Onlangs zijn voor een aantal aandoeningen de normen aangescherpt.
De nieuwe normen gelden vanaf 1 januari 2018.

Blaascarcinoom – versie 5

 • Vanaf 1 januari 2018 wordt de norm voor het minimaal aantal cystectomieën voor blaascarcinoom (20 per jaar per zorginstelling) aangescherpt tot een minimum van 20 ingrepen per jaar per locatie en minimaal 10 ingrepen per individuele uroloog per jaar.

Peniscarcinoom – versie 3

 • Het minimaal aantal behandelingen van patiënten met peniscarcinoom van een hoog-stadium tumor (>T1aG1) per jaar per ziekenhuislocatie is minimaal 10 nieuwe patiënten (was: per jaar per ziekenhuislocatie minimaal 10 nieuwe patiënten, gemiddeld over drie jaar).

Prostaatcarcinoom – versie 3

 • Teneinde het proces van zorgconcentratie verder te bevorderen wordt het minimaal aantal prostatectomieën voor prostaatcarcinoom per jaar per locatie vanaf 1 januari 2018 naar 50 opgehoogd (was 20 per jaar per locatie).
  Op termijn zal deze norm opnieuw aangescherpt worden om de ontstane zorgconcentratie verder te bevorderen: de NVU is voornemens om vanaf 1 januari 2019 de volumenorm te verhogen naar 100 per jaar per locatie. Urologen en klinieken kunnen proactief voorbereidingen hiervoor treffen in hun regio.
 • Alle patiënten die een radicale prostatectomie ondergaan dienen, binnen 3 maanden na de operatie, ingevoerd te worden in de landelijke registratie prostatectomie.
  De gegevens uit de landelijke NVU registratie worden jaarlijks onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de NVU geanalyseerd ten einde de zorginstellingen die onder het minimum aantal ingrepen uitkomen te identificeren en om navraag te doen naar welke aanpassingen in de organisatie van de zorg dit het jaar daarop leidt. De uitkomst van deze identificatie en navraag wordt alleen geanonimiseerd met derden gedeeld.
  De NVU acht het tot de eigen verantwoordelijkheid van de zorginstellingen te behoren om deze gegevens desgewenst herleidbaar met derden te delen.

Testiscarcinoom – versie 3

 • Indien een zorginstelling patiënten met een stadium hoger dan stadium 1, maar wel “good risk” behandelt, moeten dit er tenminste 10 per jaar zijn.
 • Een kliniek die retroperitoneale lymfeklierdissecties als behandeling aanbiedt, dient dat minstens 10x per jaar uit te voeren (was 5 per jaar).

Bron: NVU