Gepaste Zorg Advies

Informatie en advies over Passende Zorg

Gepaste Zorg Advies

Meetlat seniorvriendelijke ziekenhuiszorg bekend

Gerelateerde afbeelding

Samen met inhoudsdeskundigen heeft KBO-PCOB nieuwe kwaliteitsaspecten  ontwikkeld voor seniorvriendelijke ziekenhuiszorg. De meetlat met acht kwaliteitsaspecten is naar alle ziekenhuizen gestuurd en vormt de basis voor het onderzoek naar het keurmerk Seniorvriendelijk ziekenhuis 2019-2020.
In 2013, 2015 en in 2017 reikte KBO-PCOB in samenwerking met onderzoeksbureau Mediquest het keurmerk al uit aan ziekenhuizen die de zorg en dienstverlening goed afgestemd hebben op de wensen en behoeften van senioren.

Lees verder….

NVU verhoogt volumenorm prostaatoperaties naar 100

De bronafbeelding bekijken

De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft vandaag de nieuwe kwaliteitscriteria voor prostaatkankerzorg gepubliceerd. In de eerdere Kwaliteitsnorm Prostaatcarcinoom is het minimum aantal prostatectomieën voor prostaatcarcinoom per jaar per ziekenhuislocatie op 50 gesteld. Teneinde het proces van zorgconcentratie verder te bevorderen wordt het minimaal aantal prostatectomieën voor prostaatcarcinoom per jaar per locatie vanaf 1 januari 2019 naar 100 opgehoogd.

Bron: NVU

Rivas Beatrixziekenhuis in Gorinchem volgens AD beste ziekenhuis van Nederland

Het Rivas Beatrixziekenhuis in Gorinchem is net als vorig jaar winnaar van de Ziekenhuis Top 100 van dagblad AD. Het ziekenhuis deed al veel goed, maar kon zelfs nóg beter.

Het Beatrixziekenhuis voert de Ziekenhuis Top 100 aan met een ongekend hoge score: het haalt 90 procent van de punten die het kan halen, nog meer dan vorig jaar. Op vrijwel alle van de 36 kwaliteitskenmerken die meetellen voor de lijst scoort het goed. Zo haalt het de maximale punten als het gaat om medicatie: medicijnen worden elektronisch voorgeschreven en bij bijna alle kinderen en ouderen wordt bij opname én ontslag het medicijngebruik gecontroleerd. Ook controles op ondervoeding, pijn en delier (ernstige verwardheid) zijn in het Beatrixziekenhuis op orde.

Het is voor de tweede keer in de geschiedenis van de Top 100 dat een ziekenhuis twee jaar achter elkaar wint. In 2013 en 2014 lukte dat het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht.

Lees meer >>>

Lees ook: Zorginstituut publiceert draaitabellen kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen

IHI Whitepaper: The right care, in the right place, at the right time

FlowWP_Cover.jpg

Failing to achieve hospital-wide patient flow — the right care, in the right place, at the right time — puts patients at risk for suboptimal care and potential harm. It also increases the burden on clinicians and hospital staff and can accelerate burnout. Yet, while many understand the problem, they often lack the comprehensive strategies to address it.

Achieving hospital-wide patient flow, and ultimately improving outcomes and the experience of care for patients, requires an appreciation of the hospital as an interconnected, interdependent system of care. It also requires strong leadership; in fact, the role of executive leaders is critical for success.

The culmination of approximately two decades of IHI’s research, innovation, and learning about hospital-wide patient flow, this whitePaper guides leaders and quality improvement teams through an in-depth examination of a systems view of patient flow, theories for improvement, and high-leverage strategies and interventions to achieve hospital-wide patient flow.

Lees meer>>>

Eerste zorgstandaarden voor de ggz beschikbaar

De eerste zorgstandaarden en een aantal generieke modules voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg zijn nu beschikbaar. Ze beschrijven wat goede zorg inhoudt voor mensen met psychische aandoeningen. De standaarden zijn het resultaat van wat vier jaar geleden is opgestart in het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz (NKO), een uniek samenwerkingsverband van professionals, patiënten- en naastenvertegenwoordigers, zorgverzekeraars en aanbieders in de brede geestelijke gezondheidszorg.

De afgelopen maanden publiceerde het NKO al diverse generieke modules en sinds vorige week ook de eerste zorgstandaarden. Dit waren de Zorgstandaard Angststoornissen en de Zorgstandaard Bipolaire stoornissen. Vandaag zijn daar de volgende bijgekomen:

Binnenkort komen alle zorgstandaarden, generieke modules én richtlijnen voor de ggz beschikbaar via een nieuwe online database. Vanaf dan vormen ze een integraal en makkelijk te doorzoeken geheel. De database wordt gelanceerd tijdens het Festival 4 jaar Kwaliteitsontwikkeling GGz op 30 november a.s.

Lees meer >>

Initiatief Comprehensive Prostate Cancer Network (CPCN) in Zuidoost Nederland

Tijdschrift voor Urologie

De huidige diagnostiek en behandeling van prostaatkankerzorg is complex. Zeker complexe interventies, zoals robotprostatectomie, vragen om concentratie, teneinde een goed meetbaar optimaal kwaliteitsniveau te kunnen behalen. Volume is noodzakelijk om kortcyclische kwaliteitsverbeteringen te kunnen implementeren en evalueren. Tevens is volume nodig om een doorlopend inzicht te geven aan alle betrokken medische en verpleegkundige zorgprofessionals en om een optimale logistieke en kwaliteitsstructuur te kunnen neerzetten. In regionale Comprehensive Prostate Cancer Networks (CPCNs) is zorg geconcentreerd waar nodig en dichtbij huis indien mogelijk. Daarbij is er een nadrukkelijke rol voor elk ziekenhuislid, in samenwerking met de eerste lijn.

Dat schrijven uroloog Jean-Paul A. van Basten c.s. in een artikel in het Tijdschrift voor Urologie.
Het uitgangspunt van een CPCN is om op alle locaties binnen dit netwerk hetzelfde niveau van zorg te leveren, middels uniformering van informatie, diagnostiek, zorgpaden, deelname aan kwaliteitsindicatoren, waaronder de Patient Reported Outcome Measures (PROMs), continue monitoring, kwaliteitsverbetering en wetenschap. Samenwerking volgens de zorglijnen biedt niet alleen voordelen voor de patiënt, maar zeker ook voor de participerende instanties. Een dergelijke samenwerking is immers kostenefficiënt en zal overdiagnostiek en -behandeling reduceren.

Lees meer….

Lees ook:

Nieuwe kwaliteitsnormen oncologische urologie

Afbeeldingsresultaat voor nvu logo

De Werkgroep Oncologische Urologie (WOU) van de Nederlandse vereniging van Urologen (NVU) is in 2010 gestart met het opstellen van kwaliteitsnormen. Deze kwaliteitsnormen beschrijven de minimale eisen waar de geleverde zorg aan zou moeten voldoen.
Onlangs zijn voor een aantal aandoeningen de normen aangescherpt.
De nieuwe normen gelden vanaf 1 januari 2018.

Lees verder

Chirurgisch volume controversiële kwaliteitsnorm

Het behandelvolume is een controversiële indicator van kwaliteit van chirurgische zorg.
Dat is één van de conclusies uit het promotie onderzoek van Roos Mesman.

Afbeeldingsresultaat voor best surgical team

Het proefschrift waar Mesman op 13 oktober j.l. aan de Universiteit van Tilburg op promoveerde, was gericht op de omstandigheden waaronder behandelvolume en uitkomsten een positieve relatie vertonen. Met andere woorden: het ontrafelen van het werkingsmechanisme. Het begrijpen van deze relatie is van groot belang voor zowel wetenschappelijk onderzoek als gezondheidszorgbeleid. Veel onderzoekers erkennen, dat ‘behandelvolume’ geen echte verklarende factor is. In plaats daarvan moet je op zoek naar de factoren, die echt het verschil maken.
Lees meer…

Tussenrapportage implementatie kwaliteitsstandaard ‘Acuut Herseninfarct’

Gerelateerde afbeelding

Met de kwaliteitsstandaard ’Acuut Herseninfarct’ zijn partijen overeengekomen hoe de spoedzorg voor patiënten met een acuut herseninfarct, en de intra-arteriële trombectomie (IAT) in het bijzonder, ingericht gaat worden. Deze standaard regelt niet hoe de implementatie van deze kwaliteitsstandaard zijn invulling krijgt.

Lees verder

Meerjarenagenda kwaliteitsproducten 2018 – 2021

meerjarenagenda kwaliteitsproducten

Zorginstituut Nederland stimuleert de verbetering van de kwaliteit van zorg in Nederland, onder meer door de ontwikkeling van kwaliteitsproducten te bevorderen. Deze moeten begrijpelijke en betrouwbare informatie geven over de kwaliteit van zorg. Op de Meerjarenagenda staat waar een kwaliteitsproduct voor wordt ontwikkeld en wanneer het af moet zijn. De focus ligt hierbij op kwaliteitsproducten die prioriteit hebben, bijvoorbeeld omdat ze veel mensen raken.

Lees ook:
Meerjarenagenda; prioriteitenlijst van te ontwikkelen kwaliteitsproducten