Verbetersignalement ‘Zorg in de laatste levensfase bij mensen met ongeneeslijke darmkanker of longkanker’

Gerelateerde afbeelding

Om zorg te bieden die aansluit bij de behoeftes in de laatste levensfase van de patiënt is het nodig om de persoonlijke wensen en voorkeuren tijdig te verkennen. Op het moment van de diagnose van de ongeneeslijke ziekte én gedurende het verdere ziektebeloop moet de zorgbehoefte opnieuw verkend worden, zodat zorg met een gepast behandelperspectief ingezet wordt.


In het ‘Verbetersignalement Zorg in de laatste levensfase bij mensen met longkanker of darmkanker’ geeft het Zorginstituut de resultaten weer van het onderzoek naar zorg voor deze patiënten. Daarnaast worden er verbeteringen voorgesteld op het gebied van het gesprek met de patiënt én de afstemming tussen zorgprofessionals onderling over de voorkeuren en zorgbehoeften van de patiënt.