Samenvatting eindrapportage CooL Leefstijlprogramma CZ

Afbeeldingsresultaat voor leefstijl begeleiding

Op 14 september organiseerde CZ het kick-out symposium CooL waarin onderzoekers van de Universiteit Maastricht de eindresultaten van een 3-jarig durend experiment met Leefstijlcoaching presenteerden. Daarnaast deelden deelnemers, leefstijlcoaches en zorgprofessionals die betrokken waren gedurende dit traject hun ervaringen.

De resultaten van de pilot vindt u in onderstaande samenvatting.

De belangrijkste conclusies:

•Duurzame gedragsverandering t.a.v. gezonde leefstijl en gewichtsafname.

•Significante verhoging van intrinsieke motivatie en Kwaliteit van Leven

•Hoge tevredenheid over het programma en lage uitval

•Goed bereik van deelnemers met lage SES

•Goede samenwerking tussen het zorg- en publieke domein

•Lage kosten en financierbaar binnen reguliere kaders (zorgverzekering en gemeente)

Momenteel wordt in samenspraak met landelijke partijen (waaronder VWS, Zorginstituut, ZN en NZa) de laatste hand gelegd aan een beleidsregel voor deze nieuwe prestatie. De verwachting is dat die eind dit jaar kan wordt vastgesteld, zodat vanaf 2019 leefstijlcoaching beschikbaar is voor iedereen met een medische indicaties, ongeacht de zorgverzekeraar.

Tot eind 2018 kunnen andere zorgverzekeraars en zorgaanbieders (huisartsen en zorggroepen) nog aansluiten bij het huidige experiment.

Zie ook het filmpje van NZa over leefstijlbegeleiding op Youtube:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.