NVU verhoogt volumenorm prostaatoperaties naar 100

De bronafbeelding bekijken

De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft vandaag de nieuwe kwaliteitscriteria voor prostaatkankerzorg gepubliceerd. In de eerdere Kwaliteitsnorm Prostaatcarcinoom is het minimum aantal prostatectomieën voor prostaatcarcinoom per jaar per ziekenhuislocatie op 50 gesteld. Teneinde het proces van zorgconcentratie verder te bevorderen wordt het minimaal aantal prostatectomieën voor prostaatcarcinoom per jaar per locatie vanaf 1 januari 2019 naar 100 opgehoogd.

Bron: NVU

Zorginstituut: mogelijk extra sterfte borstkanker door gebruik Mammaprint®

Afbeeldingsresultaat voor mammaprint

Afzien van chemotherapie op basis van de MammaPrint® leidt mogelijk tot aanzienlijke extra sterfte van vrouwen die niet opweegt tegen de voordelen van het niet hoeven ondergaan van chemotherapie.
Dat stelt het Zorginstituut in een rapport dat op 27 september is aangeboden aan minister Bruins van VWS.
Omdat het klinisch nut van de test niet is aangetoond voldoet de MammaPrint® niet aan de stand van de wetenschap en praktijk en kan niet ten laste van het basispakket worden gebracht.

Uit de reacties van partijen blijkt dat zij de test graag zouden inzetten bij een bepaalde subgroep van patiënten. De wetenschappelijke onderbouwing hiervoor
ontbreekt volgens het Zorginstituut. Als partijen ervoor kiezen het klinisch nut van de MammaPrint® in deze subgroep te willen onderzoeken, zullen het Zorginstituut en ZonMw een eventuele aanvraag voor tijdelijke financiering van de zorg en onderzoek
beoordelen aan de hand van de geldende voorwaarden.

Lees verder…

 

Verbetersignalement ‘Zorg in de laatste levensfase bij mensen met ongeneeslijke darmkanker of longkanker’

Gerelateerde afbeelding

Om zorg te bieden die aansluit bij de behoeftes in de laatste levensfase van de patiënt is het nodig om de persoonlijke wensen en voorkeuren tijdig te verkennen. Op het moment van de diagnose van de ongeneeslijke ziekte én gedurende het verdere ziektebeloop moet de zorgbehoefte opnieuw verkend worden, zodat zorg met een gepast behandelperspectief ingezet wordt.

Lees verder