Protonentherapie: wanneer vergoed ten laste van basisverzekering?

Afbeeldingsresultaat voor protonencentrum groningen

Het Zorginstituut Nederland heeft in een brief aan Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse vereniging voor Radiotherapie en Oncologie op grond van de actuele situatie samengevat wanneer een verzekerde wel of niet protonentherapie vergoed krijgt ten laste van de basisverzekering.

Kort samengevat is op dit moment de situatie m.b.t. het basispakket als volgt:

Alle verzekerden met een zogenoemde ‘standaardindicatie’ komen in principe in aanmerking voor (vergoeding van) protonentherapie ten laste van de basisverzekering. De standaardindicaties zijn:

  • intra-oculaire tumoren,
  • chordomen/chondrosarcomen
  • pediatrische tumoren

Voor de zogenoemde model-based indicaties (hoofd-halstumor, mammacarcinoom, longcarcinoom en prostaatcarcinoom) geldt dat deze alleen in aanmerking komen voor (vergoeding van) protonentherapie ten laste van de basisverzekering, indien een behandelaar-radiotherapeut met toepassing van het Landelijk indicatie protocol protonentherapie heeft geconcludeerd dat voor de betreffende patiënt een klinisch relevant voordeel is te verwachten van protonentherapie in vergelijking met state-of-the-art fotonentherapie.
Alleen voor hoofd-halstumoren is momenteel een Landelijk indicatieprotocol beschikbaar.

Voor alle overige situaties bestaat op dit moment geen recht op (vergoeding van) protonentherapie ten laste van de basisverzekering.

Bron: Zorginstituut Nederland

 

Gezondheidsraad: Protonentherapie voor kinderen alleen bij een ziekenhuis

Afbeeldingsresultaat voor Protonentherapie kinderen

De Gezondheidsraad beveelt aan protonentherapie aan kinderen alleen te geven in een hospital based faciliteit, die beschikt over de noodzakelijke voorzieningen voor de optimale behandeling van deze kinderen. Deze afweging is gebaseerd op criteria van kwaliteit van zorg, waarvan de veiligheid van het toedienen van diepe sedatie bij een deel van de kinderen slechts één van de overwegingen is.

Lees verder…