Pijnspecialisten stellen volumenormen op voor hoogcomplexe behandelingen

Afbeeldingsresultaat voor epiduroscopie

De Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie voert een actief beleid op het gebied van de kwaliteit en de veiligheid. Voor de pijngeneeskunde is in 2010 gestart met de certificering van pijnspecialisten en pijnklinieken. In aanvulling hierop heeft de Sectie Pijn- en Palliatieve Geneeskunde volumenormen opgesteld voor hoogcomplexe behandelingen in de pijngeneeskunde, zoals chordotomiƫn en epiduroscopiƫn. Doel hiervan is de kwaliteit en veiligheid in de zorg voor chronische pijn verder te verbeteren.
De komende periode wordt bekeken hoe de volumenormen ingepast kunnen worden in de kwaliteitsvisitaties en/of registratie van pijncentra.

Bron: NVA