Zorginstituut: mogelijk extra sterfte borstkanker door gebruik Mammaprint®

Afbeeldingsresultaat voor mammaprint

Afzien van chemotherapie op basis van de MammaPrint® leidt mogelijk tot aanzienlijke extra sterfte van vrouwen die niet opweegt tegen de voordelen van het niet hoeven ondergaan van chemotherapie.
Dat stelt het Zorginstituut in een rapport dat op 27 september is aangeboden aan minister Bruins van VWS.
Omdat het klinisch nut van de test niet is aangetoond voldoet de MammaPrint® niet aan de stand van de wetenschap en praktijk en kan niet ten laste van het basispakket worden gebracht.

Uit de reacties van partijen blijkt dat zij de test graag zouden inzetten bij een bepaalde subgroep van patiënten. De wetenschappelijke onderbouwing hiervoor
ontbreekt volgens het Zorginstituut. Als partijen ervoor kiezen het klinisch nut van de MammaPrint® in deze subgroep te willen onderzoeken, zullen het Zorginstituut en ZonMw een eventuele aanvraag voor tijdelijke financiering van de zorg en onderzoek
beoordelen aan de hand van de geldende voorwaarden.

Lees verder…

 

Projectenboek Doelmatigheid van Zorg 2018

Tijdens het Symposium Doelmatigheid van zorg 2018 op woensdag 18 april jl. in Leiden is het Projectenboek Doelmatigheid van Zorg 2018 gepresenteerd.

Tot en met 31 januari 2018 konden aios (assistenten in opleiding tot specialist) een initiatief indienen dat bijdraagt aan doelmatig leren denken en handelen, om zo kans te maken op de Doelmatigheidsprijs 2018. In totaal hebben zij 47 projecten ingediend. De jury, bestaande uit een opleider, twee aios, een onderwijskundige, een lid van de stuurgroep van het Bewustzijnsproject, een bestuurder en twee leden van de cliëntenraad LUMC, nomineerde er twaalf.
Met de Doelmatigheidsprijs worden aios gestimuleerd om met een kritische blik te kijken naar de praktijk van alledag en te zien waar verbeteringen mogelijk zijn om zo de zorg te optimaliseren.
In dit projectenboek 2018 staan alle ingezonden projecten, waaronder die van de twaalf genomineerden.

Bron: Bewustzijnsproject

Rapport Coaching op Leefstijl (CooL) gepubliceerd

Leefstijlcoaching gericht op de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt reduceert overgewicht en verbetert de leefstijl op korte en lange termijn. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 350 deelnemers door Maastricht University/Tilburg University in samenwerking met zorgverzekeraar CZ en de Academie voor Leefstijl en Gezondheid. Ook de kwaliteit van leven en gezond gedrag waren duurzaam verbeterd.

Dit 4-jarig implementatieonderzoek heeft bijgedragen aan het addendum van het Zorginstituut bij het standpunt over de Gecombineerde Leefstijlinterventie (GLI) uit 2009 en was de basis voor de beleidsregels die NZa naar verwachting vóór 1 juli publiceert. Daarmee kan de GLI vanaf 2019 worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Het rapport Coaching op Leefstijl (CooL) van Celeste van Rinsum c.s. is hier te downloaden.

Een samenvatting van de resultaten is te vinden in een artikel in het International Journal of Environmental Research and Public Health.

Bron: CZ

Protonentherapie: wanneer vergoed ten laste van basisverzekering?

Afbeeldingsresultaat voor protonencentrum groningen

Het Zorginstituut Nederland heeft in een brief aan Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse vereniging voor Radiotherapie en Oncologie op grond van de actuele situatie samengevat wanneer een verzekerde wel of niet protonentherapie vergoed krijgt ten laste van de basisverzekering.

Kort samengevat is op dit moment de situatie m.b.t. het basispakket als volgt:

Alle verzekerden met een zogenoemde ‘standaardindicatie’ komen in principe in aanmerking voor (vergoeding van) protonentherapie ten laste van de basisverzekering. De standaardindicaties zijn:

  • intra-oculaire tumoren,
  • chordomen/chondrosarcomen
  • pediatrische tumoren

Voor de zogenoemde model-based indicaties (hoofd-halstumor, mammacarcinoom, longcarcinoom en prostaatcarcinoom) geldt dat deze alleen in aanmerking komen voor (vergoeding van) protonentherapie ten laste van de basisverzekering, indien een behandelaar-radiotherapeut met toepassing van het Landelijk indicatie protocol protonentherapie heeft geconcludeerd dat voor de betreffende patiënt een klinisch relevant voordeel is te verwachten van protonentherapie in vergelijking met state-of-the-art fotonentherapie.
Alleen voor hoofd-halstumoren is momenteel een Landelijk indicatieprotocol beschikbaar.

Voor alle overige situaties bestaat op dit moment geen recht op (vergoeding van) protonentherapie ten laste van de basisverzekering.

Bron: Zorginstituut Nederland

 

CZ publiceert inkoopbeleid Gecombineerde Leefstijlinterventie

Afbeeldingsresultaat voor leefstijlinterventie

Zorgverzekeraar CZ heeft als een van de eerste zorgverzekeraars het inkoopbeleid 2019 voor de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) gepubliceerd.

Naar aanleiding van de resultaten van het CooL programma van CZ heeft het Zorginstituut onlangs een Adddendum bij het standpunt over de GLI uit 2009 gepubliceerd.
In dit addendum geeft het Zorginstituut zorgaanbieders en zorgverzekeraars meer duidelijkheid over de voorwaarden waar behandelaars en een GLI precies aan moeten voldoen.
In aanvulling op het addendum zal de NZa binnenkort een beleidsregel publiceren waardoor het mogelijk wordt om vanaf 2019 leefstijlprogramma’s die voldoen aan de voorwaarden van het Zorginstituut te vergoeden uit de basisverzekering.
Een belangrijke stap naar de implementatie van Leefstijlgeneeskunde.

Bron: CZ

Ziekenhuiskeuze beïnvloedt overlevingskans bij maag- en slokdarmkanker

Gerelateerde afbeelding

Er bestaan grote verschillen tussen ziekenhuizen in de behandeling die ze patiënten aanbieden na een diagnose slokdarmkanker of maagkanker. Die verschillen hebben aanzienlijke invloed op de overlevingskansen van patiënten twee jaar na de diagnose.
In het ene ziekenhuis leven dan nog vier van de tien patiënten, in het andere vijf.
Dat blijkt uit een studie die op 22 maart 2018 online is verschenen in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Specialisten uit verschillende Nederlandse kankercentra hebben deelgenomen aan het onderzoek, dat eerder in delen gepubliceerd is in Britse en Amerikaanse tijdschriften.

Lees verder…

Gezondheidsraad: Protonentherapie voor kinderen alleen bij een ziekenhuis

Afbeeldingsresultaat voor Protonentherapie kinderen

De Gezondheidsraad beveelt aan protonentherapie aan kinderen alleen te geven in een hospital based faciliteit, die beschikt over de noodzakelijke voorzieningen voor de optimale behandeling van deze kinderen. Deze afweging is gebaseerd op criteria van kwaliteit van zorg, waarvan de veiligheid van het toedienen van diepe sedatie bij een deel van de kinderen slechts één van de overwegingen is.

Lees verder…

Richtlijn Ongeïnstrumenteerde wervelkolomchirurgie

Afbeeldingsresultaat voor hernia operatie

Op 6 maart jl. is de nieuwe multidisciplinaire richtlijn Ongeïnstrumenteerde  wervelkolomchirurgie gepubliceerd in de Richtlijnendatabase.

In Nederland worden veel rugoperaties uitgevoerd. Dit betreffen vooral herniaoperaties en operaties in verband met een spinaalstenose. Recent onderzoek naar praktijkvariatie bij herniachirurgie heeft aangetoond dat de indicatiestelling niet eenduidig is. Tevens worden verschillende technieken gehanteerd die niet allemaal ondersteund worden door bewijs uit de literatuur. Voor de chirurgie in geval van spinaalstenose zal de situatie niet anders zijn.

Door de ontwikkeling van deze richtlijn, die deels een update is van de oudere richtlijn lumbosacraal radiculair syndroom, zal een handvat worden aangereikt om te komen tot een meer uniforme indicatiestelling en techniektoepassing op basis van beschikbaar bewijs uit de literatuur.

Lees verder…

VAGZ publiceert update Werkwijzer Plastische Chirurgie

De VAGZ heeft in december j.l. de inmiddels 18e versie van de Werkwijzer Plastische Chirurgie vastgesteld.  De werkwijzer is tot stand gekomen in samenspraak met de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) en het Zorginstituut Nederland.

De belangrijkste wijziging is uitbreiding van de indicaties rondom lipofilling en aanpassing van de criteria lipofilling bij defecten van de borst.

Bron: VAGZ

 

EUnetHTA: Klinisch nut Mammaprint niet bewezen

Afbeeldingsresultaat voor mammaprint

Volgens het European Network for Health Technology Assessment (EUnetHTA) kan op basis van de MINDACT studie niet worden geconcludeerd dat borstkankerpatiënten op basis van de uitslag van de MammaPrint kunnen afzien van adjuvante chemotherapie.
Voornaamste argument in het rapport van de EUnetHTA is dat de MINDACT studie geen uitsluitsel geeft over cruciale uitkomstmaten zoals de 10-jaar overleving, kwaliteit van leven en de bijwerkingen van chemotherapie.

Lees meer…